GSPP

Good Seed and Plant Practices (GSPP) is een internationaal, transparant ketensysteem dat door bedrijven is opgezet om besmetting van zaden en planten met ziekteverwekkers te voorkomen. Het doel van het kwaliteitsysteem is besmetting van tomatenzaad en planten met Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) te voorkomen.

Hygiënisch werken is hierdoor dus uitermate belangrijk.

Wat betekent dat:

  • dagelijks schone bedrijfskleding voor medewerkers en bezoekers
  • ontsmettingssluizen voor schoeisel en handen
  • grondige ontsmetting van materialen, van messen tot fust en transportmiddelen
  • opleiding en training van personeel

Jaarlijks worden er audits uitgevoerd om te controleren of wij volgens de normen van het GSPP-protocol werkzaam zijn.

GSPP logo

Entiteiten

Eind 2020 is er weer een verscherping gekomen op de maatregelen die we al hanteerden aan de hand van het  GSPP- protocol. Iedere gang binnen het bedrijf is nu een eigen entiteit geworden.

Het doel hiervan is om het risico van eventuele ziekteverspreiding te beperken zodat niet alle planten verwijdert hoeven te worden bij een uitbraak.

Dit houdt voor werknemers in dat iemand die in een bepaalde entiteit aan het werk is, nu niet zomaar naar een andere entiteit kan gaan om daar iets te gaan doen. Iedere entiteit heeft zijn eigen kleur kleding om zo duidelijkheid te scheppen wie waar hoort te zijn. Ook zijn er extra hygiëne sluizen gecreëerd om zo de handen nog eens extra te wassen.